Wystąpił błąd
["SELECT ip,czas,nazwa FROM al.teraz WHERE czas < '1406184888';"]
[Can't open file: 'teraz.MYI' (errno: 145)]

Wystąpił błąd
["SELECT ip,czas,nazwa FROM al.teraz WHERE (ip='54.198.140.130' AND nazwa='jerzy');"]
[Can't open file: 'teraz.MYI' (errno: 145)]

Wystąpił błąd
["INSERT INTO al.teraz (ip,czas,nazwa) VALUES ('54.198.140.130','1406186688','jerzy');"]
[Can't open file: 'teraz.MYI' (errno: 145)]

Wystąpił błąd
["SELECT COUNT(*) FROM al.teraz WHERE nazwa='jerzy';"]
[Can't open file: 'teraz.MYI' (errno: 145)]VI

24 lipca 2014

NIKODEM
   
www.jerzy.alleluja.pl               
 
Główna Kontakt Wpis Księga
Witam - NIKODEM

24 lipca 2014
Kingi i Krystyny

"Chrystus Zmartwychwstał ! Alleluja. Prawdziwie Zmartwychwstał !"


V przykazań kościelnych

============================================================= Od I niedzieli Adwentu, obowiązywać będzie w nowej wersji V przykazań kościelnych.
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Św. i powstrzymywać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
3. Przynajmnie raz w roku w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
============================================================= A oto fragmenty Listu Episkopatu Polski na temat przykazań kościelnych
(...) Pierwsze przykazanie kościelne mówi o świętach nakazanych. W ciągu wieków zmieniała się ich liczba. Wierni w różnych krajach obchodzą ich mniej lub więcej. W niektórych krajach pewne święta zostały za zgodą Stolicy Apostolskiej przeniesione na niedzielę.
W Polsce w okresie komunizmu niektóre święta nakazane stały się dniami pracy. Mówiło się o tak zwanych świętach zniesionych. Powodowało to u wiernych wątpliwości sumienia, a praca w te dni niejednokrotnie wręcz uniemożliwiała świętowanie wielkich wydarzeń zbawczych. Dlatego Biskupi polscy kierując się przepisami liturgicznymi Kościoła i mając na uwadze dobro duchowe wiernych postanowili prosić Stolicę Apostolską o przeniesienie uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego na 7. Niedzielę Wielkanocy oraz o to, by ze względu na dni robocze świętami nakazanymi nie były w Polsce: uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny, uroczystość świętego Józefa oraz uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w dniu 4 maraca 2003 r. wydała dla Polski dekret pozwalający na wspomniane zmiany, zaś Zebranie Plenarna Konferencji Episkopatu Polski w dniu 12 marca 2003 r. postanowiło, by te zmiany obowiązywały od 30 listopada tego roku. Jedynym świętem nakazanym obchodzonym w dniu pracy pozostaje uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Biskupi wyrażają nadzieję, że nadejdzie taki czas, że to ważne święto stanie się dniem wolnym od pracy.
Po uwzględnieniu omówionych zmian, świętami nakazanymi w Polsce poza niedzielami są: uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia); uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia); uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia); uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało); uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) i uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).
Chociaż takie uroczystości i święta, jak: Niepokalane Poczęcie, świętego Józefa, świętych Apostołów Piotra i Pawła, Matki Bożej Gromnicznej, Poniedziałek Wielkanocny, święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła (poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego), świętego Szczepana, nie są nakazanymi, to jednak zachęcamy wiernych, by zgodnie z wieloletnią tradycją brali wtedy udział w liturgii. Księży zaś, którzy w te dni nie mają obowiązku aplikacji Mszy za parafian, prosimy by przez dogodny porządek nabożeństw, ułatwiali parafianom udział w Eucharystii.
Zachęcamy także wiernych do pełnego udziału w Eucharystii przez przyjęcie Komunii świętej. Drugie i trzecie przykazanie kościelne mówią o minimum życia sakramentalnego katolików, jakimi są spowiedź raz w roku i Komunia św. w okresie wielkanocnym.
4. Dni i okresy pokuty
Z obchodem roku liturgicznego związane są dni i okresy pokuty, o których mówi czwarte przykazanie kościelne. Kodeks prawa kanonicznego z 1983 r. postanawia: "Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez jakieś wspólne zachowanie złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość, zgodnie z postanowieniami zamieszczonych poniżej kanonów" (kan. 1249). Ten sam kodeks stwierdza: "W Kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu" (kan. 1250). Według kan. 1251 "Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa". Zachęcamy też, zgodnie z postanowieniem II Polskiego Synodu Plenarnego, do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w wigilię Bożego Narodzenia, ze względu na wyjątkowy charakter tego dnia w Polsce. Przypominamy też, że wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia. Post, czyli jeden posiłek do syta w ciągu dnia, obowiązuje wszystkich między 18 i 60 rokiem życia. Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek domaga się od katolika podjęcia innych form pokuty. Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie wielkiego postu. Przypominamy w ten sposób wszystkim uczestnikom zabaw oraz tym, którzy je organizują, by uszanowali dni pokuty, a zwłaszcza czas Wielkiego Postu.
Piąte przykazanie kościelne przypomina by troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. Dziękujemy wiernym za zrozumienie tych potrzeb i za ofiary składane na potrzeby Kościoła.
Wyjaśniając obecne stanowisko w sprawie przykazań kościelnych mamy nadzieję, że przyczyni się to do większej przejrzystości, a w konsekwencji do kształtowania spokoju sumienia, który niejednokrotnie zakłócały pytania o przyczynę usprawiedliwiającą nieobecność na Eucharystii w dni, w które obowiązuje praca zawodowa.
Niech te zmiany zmobilizują naszą wiarę, która pozwoli nam na kształtowanie pogłębionego życia religijnego i budowanie lepszej przyszłości oraz przeżywanie świąt chrześcijańskich w duchu prawdziwej, głębokiej radości.
Na przeżywanie tajemnic Chrystusa w nowym roku liturgicznym, w którym mamy starać się lepiej naśladować naszego Zbawiciela, z serca wszystkim błogosławimy.
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi zgromadzeni na 324. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie
Warszawa, dnia 21 października 2003 r. 
Biuletyn nowości...
 • Australia: szczegółowy program ŚDM
 • LEDNICA 2008

 •  
  zmarli...
 • Litania za zmarłych
 • Wierzę w życie wieczne
 • + JAN PAWEŁ II
 • Wieczny odpoczynek...
 • Zmarł o. Marian Żelazek
 • Pogrzeb ojca Mariana Żelazka
 • Zmarł bp Stanisław Smoleński
 • Bp Marek Jędraszewski: Krystyna Feldman nie wstydziła się wiary
 • Warszawa: pożegnanie Ryszarda Kapuścińskiego
 • Zmarł abp Kazimierz Majdański
 • Zmarł kardynał Jean-Marie Lustiger
 • Zambia: zmarł kardynał Adam Kozłowiecki
 • Zmarł biskup Ignacy Jeż.
 • Kołobrzeg: bp Ignacy Jeż pochowany w podziemiach katedry

 •  
  poezja autora
 • wrzosy i inne utwory...

 •  
  Rozważania na niedziele i święta...

   
  listy o.Wojciecha z Kanady...
 • Wśród kanadyjskich Indian...

 •  
  poezja
 • Biblio, ojczyzno moja...
 • Chwal Pana duszo moja...
 • pieśń...
 • Bogurodzica
 • K.K.Baczyński - Modlitwa do Bogarodzicy
 • Przy wigilijnym stole

 •  
  z życia Kościoła
 • V przykazań kościelnych
 • Jak rozmawiać ze Świadkami Jehowy?
 • Episkopat Polski na 2005 rok
 • Kard.Józef Glemp - arcybiskupem warszawskim do 2006 r.
 • Papieski herb Benedykta XVI bez tiary...
 • Obrzędy beatyfikacji
 • Abp Stanisław Dziwisz
 • Nowe święta w Watykanie
 • homilia Prymasa Polski z dn. 7 stycznia 2007 r.
 • SŁOWO BISKUPÓW POLSKICH
 • Benedykt XVI do abp. Stanisława Wielgusa: proszę podjąć służbę dla Chrystusa
 • Biskupi Jan Gałecki i Tadeusz Werno przechodzą na emeryturę
 • Komunikat Kościelnej Komisji Historycznej
 • Benedykt XVI mianował 23 nowych kardynałów
 • Moskwa: katolicy żegnali abp. Tadeusza Kondrusiewicza
 • SPE SALVI - najnowsza encyklika Benedykta XVI
 • Kalendarium prac Konferencji Episkopatu Polski na rok 2008
 • Program Benedykta XVI i Stolicy Apostolskiej na 2008 r.

 •  
  od autora
 • kilka słów...
 • dlaczego Nikodem ?
 • NIKODEM - opowiadanie
 • Bożonarodzeniowe orędzie Benedykta XVI

 •  
  nasz kalendarz...
 • strona w budowie !
 • kartka z kalendarza
 • Watykan: zmiany dat świąt kościelnych w 2008 r.

 •  
  Maryja
 • ufność ku Maryi...
 • Święta Maryjne
 • Różaniec - Tajemnice światła
 • JASNA GÓRA - informacje
 • Niepokalana Matka Jezusa Chrystusa - 150-lecie dogmatu
 • 11 lutego 1858 roku...
 • Dar Jana Pawła II dla Matki Boskiej Jasnogórskiej
 • Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego
 • Czy papież ogłosi piąty dogmat Maryjny?

 •  
  sw. święci i błogosławieni
 • św. Jerzy i inni...
 • święci według dat
 • Św. Julia
 • święci i błogosławieni wg dat

 •  
  na marginesie...
 • 2006 rok
 • co z kalendarzem ?
 • JAK PISAĆ ???

 •  
  zamyślenia...
 • żyj na tym świecie...
 • rozkład jazdy ....do nieba !
 • “Światu potrzeba ludzi zafascynowanych Bogiem”

 •  
  felietony Nikodema...
 • I Komunia Św.
 • z okazji Dnia Dziecka - słów kilka
 • CHRZEŚCIJAŃSKIE KORZENIE EUROPY
 • Żal że się za mało kochało...

 •  
  pogoda na kilka dni...
 • POGODA NA KILKA DNI
 • Optymistyczna prognoza pogody!

 •  
  czas

   
  Modlitwy Kościoła...
 • psalmy
 • z Pisma św...
 • modlitwy i litanie...
 • coś o modlitwie...
 • Litania do Serca Pana Jezusa
 • ROZWAŻANIA RÓZAŃCOWE
 • DROGA KRZYŻOWA Z MARYJĄ.

 •  
  poezja Maryjna...
 • AVE MARIA...
 • "Niepokalana"...Stanisław Wyspiański
 • W Twym blasku...
 • Matce Bożej...

 •  
  JAN PAWEŁ II
 • PASTERZ
 • Jan Paweł II nie żyje
 • Testament Ojca Świętego Jana Pawła II
 • Tryptyk Rzymski - (Medytacje)
 • Będziemy szukać Jego śladów - bp Józef Zawitkowski
 • Jan Paweł II był wzorem świętości
 • Rozpoczyna się proces beatyfikacyjny Jana Pawła II
 • abp Stanisław Dziwisz: orędzie Jana Pawła II wyzwaniem dla Kościoła
 • Beatyfikacja Jana Pawła II: edykt kard. Ruiniego
 • www.BeatyfikacjaJanaPawlaII.org
 • LITANIA DO SŁUGI BOŻEGO JANA PAWŁA II
 • 3 miliony podpisów w Kolumbii
 • Abp Dziwisz o ostatnich chwilach papieża
 • Sejm: uchwała w I rocznicę śmierci Papieża
 • Dziesiątki cudów za wstawiennictwem Jana Pawła

 •  
  Nowina
  Licznik:
  On-line:
  gadu - gadu: 5031687 Ststus GG


  strony dla chrześcijan

  Strona ks. Radoslawa Pawlowskiego,C.M.